Over POA

Part of Antwerp is een on- en offline community die haven en stad dichter bij elkaar brengt. Dit doen we aan de hand van een reeks belevenissen die het maritieme karakter van het Eilandje als overbruggingsgebied in de verf zetten. Naast een reeks evenementen volgen we het reilen en zeilen van wat er leeft tussen haven en stad voor u op de voet.

Part of Antwerp vindt plaats op en rond het Eilandje, de symbolische brug tussen mens en machine, tussen stad en haven. Het Eilandje is de perfecte locatie voor een verbindend initiatief als Part of Antwerp. Het heeft een rijke geschiedenis en een fantastische toekomst.

Part of Antwerp biedt alle Antwerpenaars de kans om ’t Stad en onze haven op een andere manier te leren kennen. Gastronomie, sport, cultuur, business, feest, … voor elk wat wils!

We willen zoveel mogelijk Antwerpenaars bereiken aan de hand van een gevarieerde communicatie. Bovendien is het merendeel van de evenementen die we in de PoA-kalender opnemen gratis toegankelijk.

Part of Antwerp is een initiatief van vzw Part of Antwerp, met steun van Port of Antwerp, Stad Antwerpen en vele andere partners. Het is een initiatief door Antwerpenaren, voor Antwerpenaren. Iedereen is welkom!