0001_portofantwerp.png
 

Missie en visie Port of Antwerp

Het Havenbedrijf Antwerpen is een trotse partner van dit gloednieuwe initiatief. Als bedrijf zetten we al jaren sterk in op de ontmoeting tussen stad en haven. Antwerpen heeft enorm veel aan haar stroom te danken. En de stroom is net zozeer Part of Antwerp. Dat is voor ons ook de sterkte van dit festival: het zet in op de verbinding, de verbinding van evenementen die voorheen los van elkaar werden georganiseerd, de verbinding van de stad met haar stroom, de verbinding van de haven met haar stad.